DANH MỤC
Hotline
Kinh doanh
  • Mr. Nam: 0906171889
Hành chính
  • 02256298555

Tổng quan về KCN MP ĐÌnh Vũ

  20/05/2016

Khu công nghiệp MP Đình Vũ được thành lập theo giấy phép đầu tư số 02221000057 do Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp ngày 18/4/2012 và nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải thành phố Hải Phòng

Hạ tầng kỹ thuật KCN MP Đình Vũ

  22/04/2016

Hạ tầng kỹ thuật KCN Đường giao thông nội bộ: hệ thống đường giao thông nội bộ có diện tích 26 ha chiếm 11,27% tổng diện tích đất toàn bộ khu công nghiệp được xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ trong phạm vi khu công nghiệp , bao gồm các đường chính 2 chiều,